Välkommen till brf Vinberget

  • 21/3 – 2024 – Påminnelse om föreningens regler – Vi vill påminna om de regler som vi medlemmar har fastställt, dessa finns att läsa under brfvinberget.se/digitala-lagenhetsparmen/.
    Vi vill framförallt påminna om att det inte är tillåtet att parkera bilen inne på området – inklusive på tomter, och att det inte är tillåtet att värma upp garaget eller ladda sin elbil i det. Det sista är mycket viktigt att ha i åtanke, framförallt för att elinstallationen inte är dimensionerad för det och brandrisken därför är hög.
  • 21/3 – 2024 – Grussopning v.15 –  Under vecka 15 kommer allt grus sopas upp från våra gator, så det blir fint och snyggt igen inför sommaren!