Välkommen till brf Vinberget

  • En uppmaning om återvinningsrummen – Vi måste bli bättre i föreningen på att hålla ordning i våra återvinningsrum. Därför ber vi alla medlemmar att vara noga när ni sorterar och följa tekniska verkens regler, framförallt:

*Platta till alla kartonger. Görs inte detta kan det leda till fler hämtningar, vilket ger högre kostnader för föreningen.

*Metall-, plast-, papper-, och glasfraktionerna är endast avsedda för förpackningar. Inget annat än detta får slängas i dessa containrar. Exempel på sopor som inte ska slängas i dessa är alltså t.ex. vanligt metallskrot, plastsaker (som inte är förpackningar) eller dricksglas.

*Kolla att det du tänker slänga hör hemma i den container du tänker kasta den i – och om det inte passar kör det till återvinningscentralen!

  • 20/2 2024 – Uppdatera kontaktinformation på HSB-portalen – Styrelsen vill bättre nå ut med information till alla medlemmar, och planerar att förutom att sätta upp information i återvinningsrummen även nå ut via e-post. Därför uppmanar vi vänligen alla att logga in på sin profil på HSB-portalen och uppdatera/verifiera att ert telefonnummer och mailadress är korrekt. För att göra detta, logga in på mitthsb.hsb.se med bankid och klicka sedan på knappen Mina sidor -> Min profil, där ni kan göra ändringarna. Vänligen klicka också i följande två boxar, så kommer ni få all information och meddelanden styrelsen skickar ut.