Välkommen till brf Vinberget

  • 28/11 – 23 – Varmvattenspolning – För att säkerställa att legionella inte etableras i föreningen är nu vårt värmesystem inställt till att under varje natt höja temperaturen på varmvattnet tillfälligt för att hindra bakteriepåväxt.
  • 10/12 – 23 – Glöggträff – Styrelsen planerar att arrangera en glöggträff för alla i föreningen den 10 december för att fira in julen tillsammans. Vi träffas kl 15 i föreningshuset. Ses där!