Övrigt

På den här sidan samlar vi ihop sådant som inte är tillräckligt omfattande för att få en egen sida.

 • Avflyttning/Överlåtelse: Några grejer som finns i lägenheten ägs av föreningen och ska lämnas kvar om man flyttar. Läs mer under Boendeinformation i vänstermenyn.
 • Anslagstavlor: Anslagstavlorna som sitter på insidan av dörrarna till avfallshanteringsrummen används av styrelsen. De får också användas av andra för information som har med föreningen eller boendet att göra. Tyvärr har vi inte så många nycklar. Tag kontakt med styrelsen om det är något som ska sättas upp där.
 • Autogiro: Fr.o.m. april 2013 skickas autogiroavier endast ut vid förändring av avgiften.
 • Bollplan: Belysningen tänds genom att öppna det lilla plåtskåpet som sitter på kvartershuset på väggen ut mot parkeringsplatserna med lägenhetsnyckeln och vrida upp timern. Det går ej att ha lyset tänt efter kl 21.
 • Bostadsrättstillägg: Föreningens försäkring 2014 har sådana villkor att inte medlemmarna själva måste komplettera sin egen hemförsäkring med något bostadsrättstillägg. Villkoren 2014 finns här.
 • Digitalboxar och gateway: Föreningen har försett varje lägenhet med en gateway och två digitalboxar. De tillhör föreningen. Det har tyvärr hänt att de har försvunnit i samband med avflyttning, men de ska lämnas kvar. Det gäller även tillhörande signalkablar, strömförsörjning och fjärrkontroller samt mediaomvandlarens strömförsörjning. 
 • Färgval: Styrelsen föreslog en justerad färgkarta till ordinarie föreningsstämma 2016. Förslaget finns här. Stämman antog förslaget utan ändringar och det är därför den färgkartan som gäller tills vidare (även om det står ”förslag” högst upp till vänster).
 • Försäkring: Se speciell info om bostadsrättstillägg ovan.
 • Golvbrunn: Ansvarsfördelningen regleras i stadgarna § 32.
 • Hängrännor: Kontrollera gärna hängrännorna på hus och förråd och rensa bort löv och annat skräp (ej på höga delen på 5:orna). 
 • Inför vintern: Viktig info om hur man måste göra med vattenutkasten inför vintern finns här (pdf). Det får inte se ut på något annat sätt än så här (JPG-bild).
 • Julgran: Efter att julen dansats ut får man kasta sin julgran bredvid soprummet på Fårhjordsvägen eller på gräset bakom soprummet på Fårullsvägen (ut mot Fårullsvägen). Tidigare hämtades granar tillsammans med hushållssopor men fr.o.m. 2019 måste vi beställa hämtning. 2020 börjar hämtningen 20 januari så granen ska kastas ut innan dess, annars får man själv köra den till återvinning. 
 • Klängväxter: Kontrollera att inte växter breder ut sig in till grannen. De får inte heller växa in i glipor under taket eller liknande.
 • Köksfläkt: Varje lägenhet har sitt eget ventilationssystem med en centralfläkt på taket som styrs från köket. Fläkten/kåpan i köket måste vara anpassad till systemet, därför är de följande två alternativen de enda som är tillåtna:
  1. en alliancefläkt där lägenhetens centralfläkt och alliancens motor styrs från reglaget på kåpan (kallas ibland alliance villa),
  2. en spiskåpa där lägenhetens centralfläkt styrs från reglaget på kåpan (kallas ibland kåpa med transformator).
 • Låsöppning: BB-Gruppen/Lås & Nycklar i Linköping AB utför låsöppning inom föreningen mot avgift.
  • Telefon låsöppning dagtid 010-163 67 70
  • Telefon låsöppning jour kvällar och helger 010-163 67 92
 • Lägenhetsnummer inom föreningen: Se den här listan.
 • Lägenhetsnummer som en del av en adress: En annan typ av lägenhetsnummer används av Skatteverket, Lantmäteriet m.fl. om det finns fler än en bostad med samma adress och består i förekommande fall av fyra siffror. De har sitt eget användningsområde och ersätter inte lägenhetsnumren inom föreningen. Vinberget har bara en lägenhet per adress och i det fallet ska inte lägenheterna ha den här typen av nummer. Se t.ex. första stycket i den här informationen hos Lantmäteriet. Se även första stycket i Lantmäteriets exempel på numrering och jämför Vinbergets bostäder, som har en adress till varje entre/ingång, med vad de skriver längre ned i sitt exemepel 7. 
 • Motorvärmare/Kupévärmare: Använd inte motorvärmare eller kupévärmare i garagen! Elnätet i garagen är inte dimensionerat för så stora effekter.
 • Extra nycklar: Om du behöver fler nycklar till lägenheten så ta kontakt med Ann-Christine Thurn på HSB för att få en rekvisition, tfn (vxl) 010-442 40 00 eller mail ann-christine.thurn@hsb.se. Nycklar hämtas sen mot rekvisition hos Great security, Gillbergagatan 41 B
 • Organisationsnummer: Föreningens organisationsnummer är 716402-5608.
 • Parkeringsplatser: Om det finns lediga platser så sköts uthyrning via HSB.
 • Parkeringsövervakning: Utdelad information parkeringsövervakning finns här.
 • Rabatt på färg/tapet m.m.: Läs mer under Byggfrågor i vänstermenyn.
 • Situationsplan: Se här (pdf). 
 • Släpkärra/Skottkärra: Föreningen har tyvärr inte någon gemensam kärra. Punkten finns ändå med här framför allt därför att det varit en vanlig fråga vid uthämtning av virke.
 • Skadedjur: Vinberget har saneringsförsäkring enligt villkor V901. Skada kan anmälas på 013-290425. Då kommer man direkt till saneringsföretaget. Var beredd på att kunna uppge föreningens organisationsnummer (se Organisationsnummer ovan). Vi har avtal via Länsförsäkringar att företaget Nomor kan skicka myrdosor och andra bekämpningsmedel mot t.ex. silverfiskar. Om detta önskas, ring dem på 0771-122300 och ha organisationsnummer till hands.
 • Sopskåp: V.v. kolla att gångjärnen till dörren till sopskåpet inte går trögt (om skåpet finns kvar) och försök att smörja om det behövs, även om det kan vara svårt att komma åt.
 • Stege: Det finns stegar att låna. En sitter på en garagevägg nära kvartershuset. En sitter på ett garage nära soprummet på Fårullsvägen. Öppna hänglåset med lägenhetsnyckeln.
 • Läckageskydd till diskmaskin: Alla ska ha ett läckageskydd under diskmaskinen för att försöka hindra att en liten evetuell vattenläcka förblir oupptäckt under lång tid.
 • Läckageskydd till kyl/frys: Alla nyrenoverade kök (fr. 2010) ska ha ett läckageskydd under kyl och frys för att försöka hindra att en evetuell läcka i behållaren som samlar upp kondensvatten förblir oupptäckt under lång tid.
 • Vattenutkast: läs ovan vid punkten Inför vintern.
 • Vem gör vad i brf Vinberget: Information om den boendes respektive föreningens åtaganden finns i huvudsak under  Boendeinformation i vänstermenyn. 

Om du vill ha med något i listan ovan så kan du skicka förslag till webb@brfvinberget.se. V.v. ange tydligt vilket ord som ska stå först och vilken information som ska ges. Informationen kan hänvisa till annan information på internet och du bör i så fall ge adressen tydligt.