Digitala lägenhetspärmen

Bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt innebär rättigheter och skyldigheter. Mycket av detta beskrivs i bostadsrättslagen och i stadgarna sida 8-10. Det omfattar bl.a. att bostadsrättshavaren har ansvar för att sköta husets insida och mark som ingår i upplåtelsen medan föreningen har ansvar för husens och förrådens utsida. Stadgarna beskriver var gränsen mellan in- och utsida dras.

Inom brf Vinberget har vi ett kvartershus med samlingslokal och bastu. En eller ett par gånger om året har vi gemensam arbetsdag då vi fixar sådant som vi hinner och kan, ett utmärkt tillfälle att träffa grannarna och spara pengar åt föreningen.

Lägenhetspärmen hade en del information om hur man förväntas uppföra sig mot andra och mot föreningen, men t.v. återges det inte här då det bör vara självklart.

Stadgar

 • Föreningens stadgar finns här. De ändrades senast genom beslut på ordinarie föreningsstämma 2020.
 • Stadgarna som antogs 2020 ersatte äldre stadgar från 2015, som i sin tur ersatte de stadgar som finns här. Notera att de äldsta stadgara här inte är ett elektroniskt original. Man kan söka och kopiera på vanligt sätt mot en text som skapats genom textigenkänning men som inte säkert motsvarar den riktiga originaltexten.

Regler

Stadgarna hänvisar i 29 § till regler. Föreningens regler finns här.

Vid avflyttning/överlåtelse

En del utrustning är föreningens men finns placerad ute i lägenheterna. Följande föremål är föreningens och ska lämnas vid avflyttning:

 • Nyckel till vattenutkast
 • Nyckel till elskåp
 • Allt som hör till föreningens bredband och digital-TV. Förutom det som är fast monterat så omfattas också:
  • Strömförsörjning till fiberconvertern
  • Gateway Sagemcom Fast5370e med strömförsörjning och nätverkskabel
  • Tv-box Arris VIP 5305 med strömförsörjning, fjärrkontroll, nätverkskabel och HDMI-kabel
 • Brandvarnare

En del annat är inte föreningens men kan vara viktigt att lämna vid en överlåtelse t.ex. kvitton, information m.m. till vitvaror och annat om sådant ingår i överlåtelsen.

Förvaltning fr.o.m. 1 januari 2021

 • HSB Kundsupport, tel 010-442 40 00 för felanmälan och frågor som rör avgifter och avier
 • Förvaltare, tel 010-442 40 00 för frågor som rör allmänna frågor kring boendet, överlåtelser, parkeringsplatser andrahandsuthyrningar mm

Fastighetsskötsel fr.o.m. i januari 2021

 • HSB Östergötland utför fastighetsskötseln för inre och yttre skötsel 

Tekniska problem

Vid problem med byggnaden, tekniska problem o.s.v. beror ansvarsfördelningen på vad det är som krånglar. De stora dragen bestäms av stadgarna. Lite mer om detaljer finns att läsa nedan.

Vem gör vad: Förteckning över den boendes respektive föreningens åtaganden

 1. Material och arbete ingår utan kostnad för den boende
 2. Den boende bekostar material och arbete
  Se PDF

NROBJEKT och ARBETSUPPGIFT12
1VENTILATION
1.1 Byte av frånluftsdon (ventil) 
1.2 Justering av fönsterventil/ventil 
1.3 Reparation/byte av spiskåpa 
1.4 Vädringsfilter 
1.5 Reparation/byte av takfläkt 
2 VÄRME 
2.1 Justering/ompackning av radiatorventil 
2.2 Byte av termostat på radiator 
3 VATTEN 
3.1 Byte/underhåll/reparation av kranar och blandare 
3.2 Installation av extra uttag för disk-/tvättmaskin 
3.3 Byte av duschslang/duschmikrofon 
4 AVLOPP 
4.1 Rensning av vattenlås 
4.2 Rensning till stamledning 
4.3 Byte av vattenlås (kök) 
4.4 Byte av vattenlås (tvättställ) 
4.5 Byte av bottenventil i bad och tvättställ 
5 WC/TVÄTTSTÄLL 
5.1 Fastsättning av wc/tvättställ 
5.2 Byte/underhåll/reparation av wc/tvättställ 
6 BYGGMÄSTERI 
6.1 Justering av fönstervred/dörrvred 
6.2 Byte av fönstervred/dörrvred 
6.3 Justering av espanjolett 
6.4 Byte av espanjolett 
6.5 Tätningslister till fönster/dörrar 
6.6 Byte av låskista, nycklar och trycken 
6.7 Byte/underhåll/reparation av låscylinder 
6.8 Reparation av sopskåp 
7 GARAGE 
7.1 Underhåll av väggar/tak 
7.2 Underhåll/byte av port/gångjärn 
7.3 Underhåll/byte av låscylinder/wire/låsmekanism 
7.4 Byte av strömställare/armaturer/ledningar/uttag 
8 ELARBETEN 
8.1 Byte av vägguttag/strömställare 
8.2 Byte av armaturer/glober/lysrör/tändare 
8.3 Byte av transformator till ringledning 
8.4 Byte av summer till ringledning 
9 VITVAROR 
9.1 Byte av spis/kyl/frys/mikrovågsugn 
9.2 Byte av diskmaskin/tvättmaskin/torktumlare 
9.3 Reparation/underhåll av vitvaror 
10 ÖVRIGT 
10.1 Gateway/digitalbox Felanmälan: Läs mer under Felanmälan i vänstermenyn.
Jour: Kostnaden kan belasta föreningen eller den boende beroende på vad ärendet handlar om. Föreningens stadgar och listan ovan visar hur ansvaret delas upp, men inte alla tänkbara fall täcks in. Det spelar också roll om det är något som måste åtgärdas direkt eller om det kan vänta till åtminstone nästa arbetsdag.
Låsöppning: BB-Gruppen/Lås & Nycklar i Linköping AB utför låsöppning inom föreningen mot avgift.
Telefon låsöppning dagtid 010-163 67 70
Telefon låsöppning jour kvällar och helger 010-163 67 92