Avfallshantering

Kontaktuppgifter till ansvariga för yttre miljö och avfallhanteringsrum har delats ut. Du kan även nå dem genom att skicka ett mejl till info@brfvinberget.se

Sorteringsguide

Information om sortering finns bl.a. på Tekniska Verken — Sorteringsguiden.

Allmänt om avfallshantering på Vinberget

I våra avfallshanteringsrum får medlemmarna slänga sånt som stämmer med den skyltning som finns i normal omfattning för ett hushåll. Vissa kärl är endast avsedda för förpackningar och får ej användas för att återvinna vilka föremål som helst även om de är tillverkade av det material som anges på skylten. Förpackningar av kartong tar stor volym och ska plattas till eller rivas/klippas i bitar innan de lämnas. Kör enskilda stora föremål som t.ex. en tjock-TV till någon återvinningscentral. Kör även sådant som det inte finns något kärl för till någon återvinningscentral. Tyvärr lämnas det för mycket olämpliga eller osorterade grejer i och utanför avfallshanteringsrummen men det finns ingen rättighet att kasta vad som helst där och extrakostnaden för att få det sorterat och bortforslat drabbar alla medlemmar. Vänligen läs noga informationen i våra avfallshanteringsrum om vad som kan lämnas i de olika kärlen och acceptera att inte allt kan lämnas där. 

GRÖNA PÅSEN

Ny rulle gröna påsar kan hämtas i något av våra avfallshanteringsrum. Sorteringsguide för gröna påsen finns på finns Tekniska Verken — Sorteringsguide Gröna Påsen.

Våra avfallshanteringsrum

Det finns två rum för avfallshantering, ett på Fårullsvägen och ett på Fårhjordsvägen. De är ej exakt likadana och vissa föremål kan bara lämnas i det ena.

Elavfall Fårullsvägen
Energisparlampor Fårullsvägen
Förpackningar av färgat glas Fårullsvägen och Fårhjordsvägen
Förpackningar av ofärgat glas Fårullsvägen och Fårhjordsvägen
Förpackningar av kartong/well Fårullsvägen och Fårhjordsvägen
Förpackningar av metall Fårullsvägen och Fårhjordsvägen
Glödlampor Fårullsvägen
Hushållsavfall Fårullsvägen och Fårhjordsvägen
Lysrör Fårullsvägen
Mjuka och hårda plastförpackningar Fårullsvägen och Fårhjordsvägen
Småbatterier Fårullsvägen
Tidningar Fårullsvägen och Fårhjordsvägen

Tömningsintervaller

Fårhjordsvägen Fårullsvägen 
Hushållssopor Torsdagar Torsdagar 
Plastförpackningar Tisdagar Tisdag 
Pappersförpackningar Tisdagar Tisdagar 
Metallförpackningar Tisdagar udda veckorTisdagar udda veckor
Förpackningar av färgat glas Måndagar udda veckorMåndagar udda veckor
Förpackningar av ofärgat glasOnsdagar udda veckorOnsdagar udda veckor
Tidningar Onsdagar udda veckorOnsdagar udda veckor
Elavfall – En gång per månad