Färg & virke

Bostadsrättshavaren har haft vissa skyldigheter avseende underhåll av hus och förråd. Föreningen stod då i stor utsträckning för materialkostnad för färg och virke. P.g.a. ändrade lagar så kan man inte längre skriva i stadgar att bostadsrättshavaren har sådan skyldighet och ansvaret förskjuts mer till föreningen. Föreningen har antagit nya stadgar 2015 som anpassats till det. Det är fortfarande tillåtet och har vissa fördelar om bostadsrättshavaren frivilligt utför yttre underhåll som tidigare. T.v. finns möjligheten kvar att få ut virke och färg i mindre omfattning.

Färg:

Styrelsen föreslog en justerad färgkarta till ordinarie föreningsstämma 2016. Förslaget finns här. Stämman antog förslaget utan ändringar och det är därför den färgkartan som gäller tills vidare (även om det står ”förslag” högst upp till vänster). 
Färg hämtas ut på Flügger Braskens bro mot uppvisande av rekvisition. Ta kontakt med färgansvarig i god tid för att få en rekvisition. Du kan ringa eller ta kontakt genom mejl till info@brfvinberget.se. Provbitar målade i föreningens färger finns hos färgansvarig.

Virke:

Föreningen har ett begränsat virkesförråd med de panelprofiler och övrigt virke som har störst åtgång. Ta kontakt med virkesansvarig i god tid för att få information om vad som finns tillgängligt i förrådet och hur du ska gå tillväga ifall du behöver en profil som inte finns där. Du kan ringa eller ta kontakt genom mejl till info@brfvinberget.se.