Byggfrågor

Köksfläkt

Vid byte av köksfläkt är det viktigt välja en modell som är anpassad till våra byggnader. Läs mer under Övrigt. 

Bygglov och liknande

Gällande regler för de tillstånd som erfordras. Utdelad 2013-06-03.

Typ av åtgärdGrannes
medgivande
Föreningens
medgivande
Bygglov
Golv utan tak 
Staket max 1,2 m högt x
Staket över 1,2 m högt xx
Plank över 1,8 m högt xxx
Tak mindre än 15 kvm xx
Tak större än 15 kvm xxx
Inglasning xxx

Generellt gäller att föreningen, efter ansökan till styrelsen, ger sitt medgivande om likadan konstruktion redan finns inom området och har beviljats bygglov.

Isolering av förråd

Alla våra förråd var från början enkla och inte vindtäta. Efterhand har många satt upp plastfilm, isolering eller skivor invändigt. I några fall har det medfört fuktproblem då det helt enkelt blev för tätt. Om man gör några ändringar av det slaget så måste man se till att det finns ventilation och man måste bevaka att det inte blir fuktproblem. 

Rabatt på tapeter m.m.

Boende i brf Vinberget har rabatt på Flügger färg (gäller butik i Linköping):

Produkt RabattAnmärkning 
Färg 20% 
Tapet (lager/egna) 20% 
Tapet (beställningsvara)10% Ingen fraktkostnad
Lim/klister till tapet 20%